Kultur ger bättre hälsa - kultur ger mer glädje - kultur ger fler kommunikationsmöjligheter. Inlärning stimuleras via sinnena!

BILDTERAPI  innebär att teckna eller måla fritt utifrån sig själv med eller utan tema. Bildterapi för dig som är ordrik eller har för få ord.  Du behöver inte ha erfarenhet av att måla, och du behöver inte vara ”konstnärlig”. Det enda som behövs är egentligen nyfikenhet och öppenhet för arbetssättet. Man kommer ofta snabbare fram i den terapeutiska processen med hjälp av bildterapi.

Existensia arbetar också med Expressive Therapies där bl a musikterapi, dansterapi  ingår. Vi handleder också de som arbetar eller studerar bildterapi, musikterapi eller Expressive Arts!

Handen har en central ställning i våra liv. Handens många uttryckssätt/handlingar styrs av hjärnan och på samma gång påverkar handens uttryck hjärnan.
I musikterapi möter du dig själv genom aktiv musikterapi där du spelar i ett samspel med musikterapeuten eller vid receptiv musikterapi där du utgår från ett lyssna på musik på olika sätt.