En ackrediterad specialistkurs i  bildterapi som komplement till samtal startar i slutet på augusti och pågår under hösten 2022. Denna kurs är enbart för psykologer.

Kursen kommer att ge orienterande teoretiska och praktiska kunskaper i hur bildskapande och bildterapi kan användas som komplement till samtalsbehandling. I en tid när intresset och söktrycket för psykoterapi ökar behövs fler verktyg att möta klienter med olika behov. Bilder kan vara ett verktyg för att skapa fördjupad förståelse mellan terapeut och patient i en samtalsterapi. Kursen börjar med 6 halva kursdagar  på zoom 24, 31,  augusti 21, 28 september, 19, 26 oktober och avslutas med 2 dagar fysiskt möte 19-20 november i Malmö.
Anmälan senast 31/7. Mer info  och tidpunkter för de halva dagarna under fliken specialistkurs ovan.En liknande kurs som ovan är under planering även för andra yrkesgrupper.
Den startar lite senare i slutet på september.
Sommarkurs
- Creative Arts Therapy for Health and Well-being 27-30 juni 2022 i Forshults kvarn!

Sommarkursen i Creative Arts Therapyhar nu varit där deltagarna utforskade sitt  eget Colloseum både ute i naturen  och i inne i kvarnen. Ett sätt att tillsammans med andra i natur, bild, musik, berättelser och rörelse stärka sig själv för att nå ett högre välmående; nå mer kunskap om sig själv och samtidigt fylla på med energi och kreativitet. Deltagarna var mycket nöjda.
Kursen i Creative Arts Therapy for health and well-being  är öppen för dig som behöver påfyllning i nya eller komplementära sätt att arbeta med människor eller för dig som vill utveckla dig själv i en pågående process. Man kan också se kursen som kompetensutveckling inom vårdande, psykoterapeutiska, sociala, pedagogiska, kulturella områden.  

 

Bild sommarkurs 2020 Bild sommarkurs 2020 i Forshults kvarn