Kursen kommer att ge orienterande teoretiska och praktiska kunskaper i hur bildterapi kan användas som komplement till samtalsbehandling med psykodynamisk inriktning, I en tid när intresset och söktrycket för psykoterapi ökar behövs fler verktyg att möta klienter med olika behov. Bilder kan vara ett verktyg för att skapa fördjupad förståelse mellan terapeut och patient i en samtalsterapi på psykodynamisk grund. Anmälan senast 20/9. Se vidare info under fliken specialistkurs.

Utbildning i Creative Arts Therapy
- for health and well-being startar 2022.
  "En människa har hundra outforskade uttryckssätt och språk"

Kursen är öppen för dem som behöver nya eller komplementära sätt att arbeta med människor samt för dem som av annat skäl vill utveckla sig själva. Utbildningen kan också ses som kompetensutveckling för många olika yrkesgrupper inom vårdande, psykoterapeutiska, sociala, pedagogiska, kulturella, områden och för personer som sysslar med fysisk träning av olika slag. 

Under kursen kommer vi framförallt att arbeta med bildterapi, men vi kommer också att behandla musik-poesi/berättelser och dansterapi och hur man kan kombinera dessa (Expressive Art Therapy). Utbildningen är upplevelsebaserad och ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i ovanstående ämnen. Kroppens betydelse för måendet kommer också att beaktas i utbildningen liksom lätt yoga och individanpassad fysisk träning. Fokus är på hela människan. Utbildningen består av sex moduler och ett internat. Under vårt internat kommer vi också att hämta inspiration och kraft från skogen och naturen. För att påbörja utbildningen så krävs att man går en tvådagars pröva på kurs innan den startar.Info om nästa åres utbildning kommer inom kort. Kursupplägg ta kontakt med Existensia  existensia@hotmail.com eller 040/163432.