1- årig Utbildning - Creative Arts Therapy


"For health and well-being. En människa har hundra outforskade uttryckssätt och språk"


Kursen är öppen för dem som behöver nya eller komplementära sätt att arbeta med människor samt för dem som av annat skäl vill utveckla sig själva. Utbildningen kan också ses som kompetensutveckling för många olika yrkesgrupper inom vårdande, psykoterapeutiska, sociala, pedagogiska, kulturella, områden och för personer som sysslar med fysisk träning av olika slag. 

Under kursen kommer vi framförallt att arbeta med bildterapi, men vi kommer också att behandla musik-poesi/berättelser och dansterapi och hur man kan kombinera dessa (Expressive Art Therapy). Utbildningen är upplevelsebaserad och ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i ovanstående ämnen. Kroppens betydelse för måendet kommer också att beaktas i utbildningen liksom lätt yoga och individanpassad fysisk träning. Fokus är på hela människan. Utbildningen består av sex moduler och ett internat. Under vårt internat kommer vi också att hämta inspiration och kraft från skogen och naturen. Utbildningen kostar 3800 kr per modul och 5500 kr för internat exkl moms. För att påbörja utbildningen krävs en pröva-påkurs, en workshop (pris 2200 k)

Utbildningen startar den 2-3 februari 2019 i Existensias lokaler i Västra hamnen i Malmö och är utformad så att man kan arbeta samtidigt. Nästa prova-på workshop blir: 12-13 januari 2019 (anmälan senast 28 december genom betalning via plusgiro 6433692-8). Plats Existensia, Malmö. För vidare info om kursupplägg ta kontakt med Existensia  existensia@hotmail.com eller 040/163432.  Betalningar sker alltid via plusgiro 6433692-8.