Ny ettårig utbildning i Creative arts Therapy for Health and well-being startar hösten 2020


"For health and well-being. En människa har hundra outforskade uttryckssätt och språk"


Kursen är öppen för dem som behöver nya eller komplementära sätt att arbeta med människor samt för dem som av annat skäl vill utveckla sig själva. Utbildningen kan också ses som kompetensutveckling för många olika yrkesgrupper inom vårdande, psykoterapeutiska, sociala, pedagogiska, kulturella, områden och för personer som sysslar med fysisk träning av olika slag. 

Under kursen kommer vi framförallt att arbeta med bildterapi, men vi kommer också att behandla musik-poesi/berättelser och dansterapi och hur man kan kombinera dessa (Expressive Art Therapy). Utbildningen är upplevelsebaserad och ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i ovanstående ämnen. Kroppens betydelse för måendet kommer också att beaktas i utbildningen liksom lätt yoga och individanpassad fysisk träning. Fokus är på hela människan. Utbildningen består av sex moduler och ett internat. Under vårt internat kommer vi också att hämta inspiration och kraft från skogen och naturen. Utbildningen kostar 4800 kr per modul och 5900 kr för internat exkl moms. För att påbörja utbildningen krävs en pröva-påkurs, workshops pris 2500 kr, som kommer att anordnas undet ht 2019. Du kan också gå kursen på Capri 22-25 oktober och den räknas som en pröva på kurs,.

Utbildningen startar i februari 2020 i Existensias lokaler i Västra hamnen i Malmö och är utformad så att man kan arbeta samtidigt. Nästa prova-på workshop blir: 28-29 september 2019 (anmälan senast 28 augusti genom betalning via plusgiro 6433692-8) ochytterligare en  pröva påkurs blir i november 2019. Plats Existensia, Malmö. För vidare info om kursupplägg ta kontakt med Existensia  existensia@hotmail.com eller 040/163432.  Betalningar sker alltid via plusgiro 6433692-8.