Psykoterapi får människor att växa 
Vissa beteenden, känslor och tankar verkar hindrande i livet. De tar kraft ur en och minskar valmöjligheterna.
Existensia har en grundsyn att alla människor kan utvecklas och få tillgång till sitt riktiga jag. Vår övertygelse är att varje människa har en stor utvecklingspotential!
Det är metoderna som måste anpassas till varje individ, om man på bästa sätt ska tillvarata denna utvecklingspotential.  
För en del människor som söker psykoterapi passar psykodynamiska metoder bäst, medan andra kommer snabbare fram genom kognitiva tekniker såsom KBT eller IPT, som är ytterligare en terapiform. 

Existensia har också avtal med region Skåne och rehabiliteringsgarantin när det gäller psykodynamisk psykoterapi, PDT- lång. 
Ta först kontakt med din vårdcentral för att få remiss!
Handledning  bedriver Existensia också och har avtal med kommunförbundet.
Förebyggande parterapi med eller utan bildterapi erbjuds också på Existensia.

Existensia arbetar också med Expressive Arts eller konstnärliga uttryckssätt där  bl.a bild, musik och dans, berättande ingår för att hjälpa individer att utvecklas. Existensia har kurser i Malmö och Småland, se under kurser vår och sommar 2023. 
Alla teknikerna kan användas i psykoterapi, handledning, parterapi och i förändringsarbete för skola och företag. Vi hittar alltid ett sätt som passar just dig vare sig du vill gå individuellt eller i grupp!