Existensias HANDLEDNING:

 • handleder både individuellt och i grupp, olika yrkeskategorier. 

  använder  olika metoder såväl verbala som med kreativ inriktning och bildterapi för dem som önskar

  handleder psykoterapeuter
  handleder psykologer
  handleder skolkuratorer 
  handleder bildterapeuter 


 • har handledningsavtal med Kommunförbundet Skåne


Ta kontakt med oss på existensia@hotmail.com så guidar vi dig!