Existensias HANDLEDNING:

  • Vi har ramavtal med Kommunförbundet Skåne när det gäller handledning. 
  • Vi handleder både individuellt och i grupp.
  • Vi använder oss av olika metoder såväl verbala som med kreativ inriktning för dem som önskar. 

Ta kontakt med oss på existensia@hotmail.com så guidar vi dig!